Meniu Închide

Expertiza Grafoscopică

Expertiza criminalistică a scrisului și semnăturilor este
denumită în lege expertiză grafică iar în limbajul curent, expertiză grafoscopică sau grafologică.

Scopul acestui gen de expertiză criminalistică este identificarea autorului unui scris sau al unei semnături ori dimpotrivă, excluderea unei persoane ca fiind autor al unui scris/ semnături și verificarea autenticității unor documente.

Ce putem rezolva?

 • Dacă un anumit text scris de mână sau o semnătură au fost executate de persoana …X sau de altă persoană?
 • Dacă un text scris de mână a fost realizat în întregime de aceeasi persoană?
 • Dacă o anumită semnătură este autentică sau falsă?
 • Care este modalitatea de falsificare a scrisului sau a semnăturii în cauză (execuție fantezistă, imitație liberă ori servilă, calchiere, etc);
 • Dacă scrisurile și semnăturile de pe două sau mai multe documente provin de la aceeași persoană sau de la mai multe, și câte anume?
 • Dacă un testament olograf a fost scris datat și semnat de către defunct?

Expertiza tehnică a documentelor

Are ca obiect examinarea documentelor și analiza modului de realizare a acestora cu scopul de a verifica dacă acestea au fost modificate fraudulos ori sunt autentice.

În cazul neautenticității unor acte, se urmărește determinarea metodelor/procedeelor prin care au fost contrafăcute/falsificate acestea;

În mod frecvent sunt supuse expertizei următoarele tipuri de documente:

 • Acte cu texte tehnoredactate;
 • Acte (documente) cu texte tipărite prin procedee tipografice;
 • Acte cu texte dactilografiate;
 • Acte ce conțin amprente de ștampilă ștanțate (timbru sec);
 • Acte ce conțin amprente (impresiuni) de ștampile

Probleme intâlnite frecvent:

 • Stabilirea procedeelor și a mijloacelor tehnice cu care au fost realizate unele documente;
 • Identificarea paginilor înlocuite sau adăugate;
 • Stabilirea autenticităţii documentelor eliberate de autorități sau a celor securizate (acte de identitate, diplome, legitimații, formulare, bancnote, adeverințe, certificate, etc);
 • Identificarea modificărilor efectuate pe orice tip de acte sau documente ( înlăturare de text prin acoperire, haşurare, ştergere mecanică, ştergere chimică etc.);
 • Detectarea falsului realizat prin diferite metode: fotocopiere, colaje, ş.a.;
 • Stabilirea autenticităţii impresiunilor de ştampilă sau parafă;
 • Stabilirea tipurilor de imprimantă cu care au fost tipărite documentele (matriceală, jet de cerneală, LASER);
 • Identificarea maşinii de scris sau a dactilografului;
 • Stabilirea relativă a perioadei de întocmire a actului;
 • Stabilirea tipului materialelor de scriere folosite;
 • Stabilirea succesiunii depunerii materialelor de scriere/imprimare în cazul intersecţiilor de trasee.

Servicii de expertiză grafică și tehnică a documentelor:

 • Consultaţii de specialitate cu privire la aspectele criminalistice ale unor dosare penale sau civile aflate pe rolul instanțelor, ale parchetului sau poliției;
 • Efectuarea de expertize criminalistice în specialităţile: „expertiza grafică şi tehnică a documentelor” dispuse de organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, Notari publici sau la solicitarea scrisă a clientului. Lucrările se finalizează cu un raport de expertiză ce poate fi prezentat țn instantă.
 • Observații sau obiecțiuni cu privire la modul în care au fost analizate anumite scrisuri sau semnături, în cadrul unor expertize criminalistice judiciare, precum și asupra opiniilor formulate de către alți experți criminaliști;
 • Susținerea lucrării în calitate de expert parte în fața, instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală, instituțiilor abilitate etc. prin acordarea de lămuriri suplimentare cu privire la expertizele criminalistice efectuate.
 • Reprezentarea clientului ca expert al părţii în cazul în care expertiza a fost dispusă unui laborator sau Institut de specialitate;
 • Deplasări la deținătorii legali ai documentelor, armelor sau obiectelor ce urmează a fi expertizate, pentru examinarea şi fotografierea acestora,eventual, relevarea unor urme papilare;
 • Deplasări pentru cercetarea locului unde s-au comis faptele şi interpretarea datelor obţinute, finalizată cu un raport de interpretare criminalistică a urmelor descoperite;

Solicită ofertă pentru expertiza grafoscopică

Trimiteți informațiile de contact, o mică descriere a problemei și vă contactăm în cel mai scurt timp.

Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră.

dr. Gheorghe Pășescu
Expert Criminalist Autorizat

Tel: 0722-366-648
Email: expert@criminalist.ro